Analiza Składu Ciała

Analiza impedancji bioelektrycznej to nieinwazyjna metoda badania diagnostycznego, która pozwala na dokładną analizę składu ciała z wykorzystaniem oporu elektrycznego tkanek organizmu, tzw. Impedancji. Badanie BIA polega na zmierzeniu rodzaju oporu elektrycznego tkanek organizmu, przez które przepuszcza się prąd elektryczny o niskim natężeniu i określonej częstotliwości.

Metoda BIA pozwala określić między innymi ilość tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała (mięśnie, masa mineralna, woda) w organizmie oraz indywidualny poziom podstawowej przemiany materii, umożliwia także poznanie wpływu niektórych czynników na kierunki zmian poszczególnych części ciała. Jest to szczególnie pomocne przy indywidualnym doborze diety, a regularna kontrola zmian składu ciała umożliwia dokładną ocenę efektywności zastosowania postępowania dietetycznego.

Kontrolowanie tylko ogólnej masy ciała dostarcza niewielu informacji na temat ilości tkanki tłuszczowej i mięśniowej lub ogólnej hydratacji oraz kondycji organizmu – wiemy tylko że masa ciała ubywa lub przybywa, ponadto waga może pozostawać w normie, ale wysoki poziom odtłuszczenia będzie wskazywał na otyłość ukrytą. Dlatego też warto wykonać Analizę składu Ciała by można było w prosty sposób określić kierunek zmian i podjąć skuteczne działania korygujące. Przygotowanie do analizy składu ciała:

•  na 3 godziny przed pomiarem nie spożywaj żadnych pokarmów. Najlepiej gdy badanie dokonuje się rano, na czczo.

•  na co najmniej 60 przed pomiarem nie pij żadnych napojów.

•  12 godzin przed pomiarem nie wykonuj intensywnych ćwiczeń fizycznych.

•  na 48 godzin przed badaniem nie pij żadnego alkoholu.

•  przez 7 dni przed wizytą nie powinno się przyjmować leków diuretycznych (jeżeli jest to możliwe).

•  dotyczy kobiet: pomiaru nie powinno się wykonywać w czasie menstruacji.

•  badania nie wykonuje się u kobiet w ciąży, osób chorych na epilepsję, osób z rozrusznikiem serca oraz osób z wszczepionymi metalowymi implantami.

 

Analizator składu ciała firmy Tanita spełnia wszelkie wymagania zgodnie z europejskimi normami i dyrektywami NAWI i MDD.

Posiada odpowiednie atesty zatwierdzające jego medyczne przeznaczenie.

Poznaj skład swojego ciała – umów się na wizytę!